مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

پخش زنده:
سی و دومین نشست تخصصی
"امت همدل"

زمان: ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ساعت ۱۰:۰۰

پخش زنده در شبکه‌های دیگر